Sample

ירוק לעד - פיתוח חברה

ירוק לעד הינה חברה לתכנון ופיתוח גינות במגזר הציבורי והפרטי .
בירוק לעד מאמינים ויודעים כי הגן הוא פרי יצירה משולב בין הלקוח,המתכנן והמבצע.
אנו מאמינים כי תכנון מעולה יחד עם ביצוע מעולה מובילים ללקוח מרוצה.
בירוק לעד רואים חשיבות רבה ליצירת הרמוניה בין הגינה במרחב הציבורי ולמטרות לשמם משמש הגן והתאמתו לצרכיו של הלקוח.

בירוק לעד עובד צוות אנושי מסור האמון על כל השלבים :
תכנון בהובלתו של אדריכל נוף צמוד, ביצוע ואחזקת הגן לאורך השנים.
כמו כן מושקעים משאבים רבים בליווי הגינות והתאמתן לסביבה המתפתחת והמשתנה לאורך שנים.
בירוק לעד מושם דגש על שמירת הבטיחות ופיתוח גינה בטוחה ונעימה.

ירוק לעד לשירותך

לקוחות מספרים

משרדים וחנות תצוגה

מושב טירת יהודה

טלפון

052-5962296

דוא"ל

yarokup@gmail.com